Ο Αλέξανδρος Κιμιωνής στο Phantom Master’s Course for Implant Surgery Training του διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου εμφυτευματολογίας IFZI
30th May

2013

Ο Αλέξανδρος Κιμιωνής ολοκλήρωσε τους τέσσερις κύκλους μετεκπαίδευσης στην εμφυτευματολογία του Γερμανικού διεθνούς εκπαιδευτικού ...