Μύθος Νο2: Όταν τα δόντια δεν πονάνε, είναι υγιή.
28th Jun

2013

Αλήθεια: Λάθος. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ένα δόντι μπορεί να υπάρχει βαθιά τερηδόνα ή ακόμη και να χρειάζεται να απονευρωθεί όταν ...

Μύθος Νο1:  Η τερηδόνα στα παιδικά δόντια δεν είναι πρόβλημα, γιατί θα αλλαχτούν.
21st Jun

2013

Αλήθεια: Λάθος. Η τερηδόνα στα παιδικά δόντια μπορεί να κάνει κακό στα μόνιμα που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα παιδικά και ανατέλλουν. ...